III SLUZBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Print

 
III Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Načelnik službe
Prim. mr ph Sadžida Zečić, spec medicinske biohemije
Tel:   00 387 32  449-473 ; 449-472


Zaposlenici i kontakt:

 • prim. mr ph Sadžida Zečić, spec. medicinske biohemije - kontakt 032 449 473
 • Magda Maslić, dipl. ing. hemije - kontakt 032 449 475

 
Djelatnost službe i organizacioni oblici

 Služba ima tri laboratorija:

 1. BIOHEMIJSKO HEMATOLOŠKI I IMUNOHEMIJSKI LABORATORIJ
 2. MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
 3. TOKSIKOLOŠKI LABORATORIJ


Opremljenost biohemijsko-hematološkog i imunohemijskog laboratorija savremenom medicinskom opremom kao što su:automatski biohemijski analizatori, hematološki brojači i imunohemijski analizatori omogućavaju:

 • kompletnu laboratorijsku obradu krvi i urina, uključujući i određivanje hormona štitne žlijezde, hepatitis i tumor markera, srčane markere i testove na alergije.


Mikrobološki laboratorij vrši:

 • bLaboratorijakteriološku obradu urina, fecesa, briseva kože i sluznica, rana, sputuma
 • parazitološku obradu fecesa
 • serološke pretrage krvi i seruma
 • reumatske testove
 • pregled uzoraka na kliconoštvo
 • određivanje HIV1, HIV2 i hepatitis markera na imunohemijskom analizatoru
 • kontrolu sterilnosti medicinskih aparata i higijenske ispravnosti radnih površina u zdravstvenim ustanovama,
 • preventivni sanitarni pregledi radnika radi zaštite potrošača i okoline;
 • bakteriološku pretraga zraka;                                                                         
 • bakteriološku pretraga radnih površina (brisevi);


Toksikološki laboratorij se bavi analizom bioloških uzoraka kod profesionalne izloženosti štetnim hemijskim tvarima kao što su: olovo, bakar, cink, ugljik-monoksid, karboksihemoglobin, methemoglobin, benzen, toluen, anilin, nitro-benzen, fenol i sl.u skladu sa Popisom rizika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada definisanih Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima/ Službeni list SR.BiH broj 21/91/.

Saturday the 1st. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK