Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2017. godinu

Print

 


  Plan nabavke za 2017. godinu

pdf-symbol
 

 


  Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2017. godinu

pdf-symbol
 

 


 

 
  ODLUKE


 

 Odluka o usvajanju plana nabavki za 2017. godinu                                                                                                                  

pdf-symbol

 Odluka o dopuni plana nabavki za 2017. godinu br. O 7727/17 (14.12.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o dopuni plana nabavki za 2017. godinu br. O 6163/17 (11.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o poništenju postupka nabavke LOT 3 - gotove podloge za mikrobiologiju - krvni agar  br. O 7097/17 (09.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-5 - plastika: posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisovi br. O 7081/17 (09.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-6 - urinske trakice sa zaštitom od askorbinske kiseline za aparat URILYZER 100 PRO  br. O 7079
/17 (09.11.2017.)                                                                                                                               

 


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-7 - brzi testovi na drogu br. O 7077/17 (09.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-4 - epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi br. O 7005/17 (07.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-2 - antibiogram diskovi i ginekološki materijal br. O 7004/17 (07.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe - kupovina LOT-1 - reagensi i deterđenti za aparat Mindray BC 3200 br. O 6981/17 (07.11.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za građevinsko-zanatske radove - keramički i molersko farbarski radovi br. O 6694/17 (30.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijena za građevinsko-zanatske radove - stolarske radove br. O 6693/17 (30.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za građevinsko-zanatske radove - bravarski radovi br. O 6692/17 (30.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku elektro-instalacionih radova br. O 6691/17 (30.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku radova: elektro-instalacioni radovi za 2017. godinu br. O 4442/17 (16.08.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku radova: stolarski radovi za 2017. godinu br. O 4441/17 (16.08.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku radova: keramičarski i molersko farbarski radovi za 2017. godinu br. O 4439/17 (16.08.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za 2017. godinu na osnovu dopune plana nabavki za 2017. godinu br. O 6161/17 (11.10.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluga redovnog tehničkog pregleda lifta sa ispostavljanjem izvještaja o inspekciji i upotrebnom dozvolom br. O 3781/17 (27.09.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluga ispitivanja napona na elektroinstalacijama i gromobranskih vodova br. O 5389/17 (07.09.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku opreme - prenosivi instrument za monitoring prašine i aerosola na radnom mjestu br. O 4238/17 (07.08.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku PP 18 aparat i hidranta za 2017. godinu br. O 3658/17 (27.07.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku četiri seta toksikološkog materijala za 2017. godinu br. O 3300/17 (29.06.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku potrošnog materijala za spirometar ML3500 za 2017. godinu br. O 3030/17 (16.06.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluga pregleda uređaja za mjerenje buke (kalibracija) br. O 2923/17 (08.06.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja za 2016. godinu br. O 2648/17 (30.05.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluga periodični pregled medicinskih aparata: EKG, UZV i Defibrilator radi dobivanja certifikata o ispravnosti istihbr. O 2625/17 (29.05.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga periodični pregled medicinskih aparata br. O 2625/17 (29.05.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku sanitetskog i potrošnog materijala za 2017. godinu br. O 1922/17 (19.04.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čistaćeg materijala za 2017. godinu br. O 1975/17 (29.03.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja aparata za mjerenje prašine i usluge uzorkovanja na mjernom mjestu br. O 1462/17 (21.03.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku štampanih obrazaca i uvezivanje dokumentacije br. O 867/17 (14.02.2017.)          
        
                                                                                                           


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku višegasnog analizatora 
br. O 686/17 (07.02.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku tonera, ribona, ketriđa i slično za 2017. godinu 
br. O 689/17 (06.02.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku kancelarijskog materijala za 2017. godinu 
br. O 596/17 (02.02.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 14 - Usluge servisiranja aparata mini Vidas
br. O 546/17 (31.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 13 - Usluge servisiranja Mindray aparata 
br. O 393/17 (24.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 5 - Gotove podloge za mikrobiologiju - krvni agar 
br. O 383/17 (24.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 12 - RTG materijale 
br. O 244/17 (16.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 11 - Staklo -Laboratorijski sitni inventar -  
br. O 241/17 (16.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 10 - Hemikalije, reagens za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine 
br. O 182/17 (11.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 9 - Urinske trakice sa zaštitom od askorbinske kiseline za aparat URYLIZER 100 PRO 
br. O 184/17 (11.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 8 -
Alergen paneli/nutritivni i inhalaorni/testovi na okultno krvarenje i Helicobacter pylori  br. O 149/17 (10.01.2017.)                                                                                                                              


pdf-symbol

 Odluka - LOT 7 - plastika: konusni nastavci za fleksibilne pipete, mikrotest tube, posude za urin i stolicu, petrijeve posude, brisevi i ostali potrošni PVC materijal 
br. O 146/17 (10.01.2017.)                                                                                                                     


pdf-symbol

 Odluka - LOT 6 - epruvete i pribor za vakumsko vađenje krv 
br. O 73/17 (06.01.2017.)                                                                                                                     


pdf-symbol

 Odluka - LOT 4 - hranjive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal 
br. O 72/17 (06.01.2017.)                                                                                                                


pdf-symbol

 Odluka - LOT 3 - reagensi i deterđenti za aparat Midray BC 3200 
br. O 35/17  (05.01.2017.)                                                                                                               


pdf-symbol

 Odluka - LOT 5 - gotove podloge za mikrobiologiju - krvni agar br. O 33/17 (05.01.2017.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka - LOT 2 - Laboratorijski materijal za imunohemijske analize - aparat mini Vidas  
br. 6871/16 (29.12.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 Odluka - LOT 1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterđenti za biohemijski analizator Mindray 380
br. 6870/16 (29.12.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 Odluka - RTG Materijal
br. 6241/16 (28.11.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 Odluka - Hemikalije i laboratorijski materijal br. 6242/16 (28.11.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka- Usluge održavanja laboratorijske opreme br. 6243/16 (28.11.2016.)  
                                                                                                    


pdf-symbol

Monday the 24th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK