ISTORIJAT ZAVODA

Print

Početak današnje JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA bila je Zdravstvena stanica osnovana 1955. godine u krugu Željezare Zenica. Bio je to odgovor na objektivnu potrebu da se radnicima tek izgrađene nove željezare u Zenici pruži efikasna zdravstvena zaštita.

Ubrzani rast Željezare i s tim u vezi sve veći obim potreba za uslugama medicine rada uzrokovali su  1962. godine osnivanje ordinacije sa 24-satnim radnim vremenom koja je pružala zdravstvene usluge na nivou doktora medicine. U cilju što efikasnijeg rada  formirano je do 1968. godine u željezari 11 ordinacija opšte prakse koje su radile do početka 90-tih godina. Kao vrhunac rada i višegodišnje saradnje sa privredom grada Zdravstvena stanica je početkom 1969. godine, zahvaljujući dostignutoj kadrovskoj osnovi, tehničkoj opremljenosti i implementiranom dijapazonu i kvalitetu zdravstvene zaštite radnika, stekla sve propisane zakonske uslove za prerastanje u Zavod za medicinu rada Željezare Zenica.

Trend proširivanja djelatnosti medicine rada doveo je do osnivanja Higijene rada, koja je uz ostale svoje djelatnosti specijalizirana na mjerenju fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti u radnoj i životnoj okolini. Aktivnost ovog odjeljenja je od neprocjenjivog značaja za pravovremeno poduzimanje efikasnih mjera u zaštiti zdravlja radnika na radnim mjestima.

U okviru Zavoda, za cijelo vrijeme njegovog postojanja egzistira Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju, na kom se vrši i priprema te obrada pacijenata za invalidsko-penzijsku komisiju.

Odlukom Skupštine Ze-Do kantona/Službene novine ZE-DO kantona br.15/98/osnovana je 1998. godine javna ustanova «Kantonalni zavod za medicinu rada», u  Zenici od Organizacione jedinice Zavod za medicinu rada Željezare „Zenica".

Tokom 2012. godine, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti( „Sl. novine F BiH“ br.46/10) i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada („Sl.novine Ze-do kantona“, br.11/12), JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica proširio je djelatnost i promijenio naziv u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona/u daljem tekstu Zavod/.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti /Službene novine FBiH br.46/10/definisana djelatnost sportske medicine, te prema preporuci Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, primarna i dio konsultativne specijalističke zdravstvene zaštite studentske populacije ZE-DO kantona, predstavljaju proširenje djelatnosti Zavoda.

Monday the 24th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK