Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2016. godinu

Print

 


  Plan nabavke za 2016. godinu

pdf-symbol
 

 


  Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2016. godinu

pdf-symbol
 

 

 


 

 
  ODLUKE


 

 

 

 Odluka o usvajanju plana nabavki za 2016. godinu                                                                                                                  

pdf-symbol

 Odluka o izmjeni plana nabavki za 2016. godinu br. 4053/16 
(08.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 6483/16
(09.12.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o poništenju postupka javne nabavke br. 6347/16
(02.12.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 5302/16
(29.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 4004/16
(02.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 3905/16
(26.08.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2972/16
(27.06.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2957/16
(23.06.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o obavljanju revizije finansijskih izvještaja za 2015. godinu br. 2484/16
(26.05.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2222/16
(06.05.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2157/16
(05.05.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2140/16
(05.05.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2064/16
(28.04.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 1856/16
(19.04.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 5430/16
(06.10.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 5288/16
(28.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 5287/16 
(28.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o pokretanju postupka br. 4054/16
(01.09.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 1479/16
(29.03.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 Nabavka aparata za mjerenje buke (bukomjer)
(27.01.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 LOT 1 - 
reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijali i deterđenti za biohemijski analizator Mindray 380/zatvoreni sistem (04.01.2016.)  
                                                                                                            


pdf-symbol

 

 

LOT 2 -  laboratorijski materijal za imunohemijske analize / aparat mini Vidas (04.01.2016.)                                                                                                             


pdf-symbol

 

 

LOT 3 -  reagensi i deterđenti za aparat Midray BC 3200 (04.01.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 4 -  hranjive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal (07.01.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 5 -  gotove podloge za mikrobiologiju - krvni agar (07.01.2016.)                                                                                                             


pdf-symbol

 

 

LOT 6 -  reagensi za HDL (07.01.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 7 -  plastika: epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi, konusni nastavci za fleksibilne pipete, mikrotest tube, posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi (12.01.2016.)                                                                                                         


pdf-symbol

 

 

LOT 8 -  brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helicobakter pylori, alkohol. (12.01.2016.)                                                                                                          


pdf-symbol

 

 

LOT 9 - urinske trakice sa zaštitom od askorbinske kiseline za aparat URILYZER 100 PRO (07.01.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 10 - glikolizarni hemoglobin (30.12.2015.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 11 - RTG materijal (08.02.2016.)                                                                                                               


pdf-symbol

 

 

LOT 12 -  usluge servisiranja MINDRAY aparata (18.01.2016.)                                                                                                             


pdf-symbol

 

 

LOT 13 -  usluge servisiranja aparata mini Vidas (18.01.2016.)                                                                                                       


pdf-symbol

Monday the 24th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK