ORGANIZACIJA

Print


 

Direktor Zavoda

Direktor
Muris dr. Karić, specijalista medicine rada, subspecijalista kliničke toksikologijeTel: 00 387 32 449 460

 


 

Glavna sestra
Mešić Amra
Tel: 00 387 32 449 497

 
Tehnički sekretar direktora

Bilić Seada
Tel: 00 387 32 449 460

 


 

I Služba za medicinu rada i sportsku medicinu
Načelnik službe

Dr. Alma Tanković, specijalista medicine rada
Tel: 00 387 32 449-488


 

II Služba za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom  za intervencije,
zdravstvenu zaštitu studenata

 


 
III Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Načelnik službe
Prim. Sadžida Zečić, mr. ph. spec. med. biohemije
Tel:   00 387 32  449-473; 449-472


IV Konsultativno specijalistička služba medicine rada sa
dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve
radnog mjesta
Načelnik službe
dr Dizdarević Azra spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije
Tel: 00 387 32 449-487


 
V Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Rukovodilac službe
Smriko Dževada, dipl. pravnik
Tel:   00 387 32  449-463VI Služba za ekonomsko, komercijalno i finansijsko poslovanje
Rukovodilac službe
Melisa Kaknjo, dipl. ecc
Tel: 00 387 32 449-464

 


 

 

Monday the 24th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK