Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2020. godinu

Štampa

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2020. godinu (17.07.2020) pdf-symbol
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. godinu - Odluka broj 1905/20 (18.03.2020.) pdf-symbol
Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. godinu - Odluka broj 9891/19 (25.12.2019.) pdf-symbol 
Plan nabavke za 2020. godinu

pdf-symbol

   
ODLUKE  
   
Odluka o izboru najboljeg ponuđača povodom postupka javne nabavke verifikacija medicinskih uređaja i mjernih instrumenata za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4573/20 (24.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetskog i potrošnog materijala za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 4385/20 (17.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o izboru najboljeg ponuđača povodom postupka javne nabavke kanti za otpad za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4388/20 (15.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga osiguranja imovine i zaposlenih za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4283/20 (08.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke tonera za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4083/20 (02.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke čistaćeg materijala za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4059/20 (01.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke lijekova i ljekovitih pomoćnih sredstava za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4058/20 (01.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke dezinfekcionih sredstava i gelova za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4057/20 (01.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke potrošnog materijala za spirometar i EKG (jednokratni usnici, termopapiri, filteri) za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu Odluka broj 4056/20 (01.07.2020.) pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja i servisa laboratorijske opreme Mini Vidas - 2 komada za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu  Odluka broj 3629/20 (19.06.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke urinskih traka  za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu  Odluka broj 3628/20 (19.06.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga verifikacije medicinskih uređaja i mjernih instrumenata (defibrilator GE GARDIOSERV, EKG MAC 400 i 500, terapeutski ultrazvučni uređaj MEDIOSONO - 2 komada, terapeutski ultrazvučni uređaj MEDIOSONO) za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 3593/20 (18.06.2020.) pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke osiguranja imovine i zaposlenih za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu  Odluka broj 3513/20 (15.06.2020.) pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke hematološkog aparata za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2734/20 (11.05.2020.)  pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog frižidera za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2733/20 (11.05.2020.)  pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke centrifuge za laboratoriju za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2732/20 (11.05.2020.)  pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog zamrzivača F130 za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2731/20 (11.05.2020.)  pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabavke mikroskopa za laboratoriju za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2730/20 (11.05.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke potrošni laboratorijski materijal - reagensi za biohemijski analizator Mindray za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 2431/20 (15.04.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke gotovih podloga za krvni agar za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 2253/20 (02.04.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 2252/20 (02.04.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke alergo testova za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu -  Odluka broj 2061/20 (24.03.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke štampanih obrazaca za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 2007/20 (20.03.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke elektroda za ergometar i holtere za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - Odluka broj 1439/20 (27.02.2020.)  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - LOT 2 - DNK (fingerprinting)  - Odluka broj 1278/20 (20.02.2020.)  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2020. godinu - LOT 4 - Stomatološke usluge: ortopan i pregled stomatologa - Odluka broj 1285/20 (20.02.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  za 2020. godinu - LOT 3 - Određivanje krvne grupe - Odluka broj 1282/20 (20.02.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  za 2020. godinu - LOT 5 - Usluge mamografije - Odluka broj 1276/20 (20.02.2020.)  pdf-symbol
Odluka o poništenju postupka javne nabave zdravstvenih usluga za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  za 2020. godinu - LOT 1 - Vakcinisanje - Odluka broj 1270/20 (20.02.2020.)
pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke roba - laboratorijski materijal, hemikalije i prateći materijal za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  za 2020. godinu - LOT 8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori -  Odluka broj 628/20 (28.01.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke roba - laboratorijski materijal, hemikalije i prateći materijal za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  za 2020. godinu - LOT 6 - Ostali potrošni PVC materijal i staklo -  Odluka broj 624/20 (28.01.2020.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke roba - laboratorijski materijal, hemikalije i prateći materijal