ORGANIZACIJA

Štampa


Prim. doc. dr. med. sci. Mersija Kasumovic 

Direktor Zavoda
Dr. sci. prim Mersija Kasumović

Tel: 00 387 32 449 460

 


 Mešić Amra

Glavna sestra
Mešić Amra
Tel: 00 387 32 449 497

 


Bilić Seada

Tehnički sekretar direktora

Bilić Seada
Tel: 00 387 32 449 460

 


 

AlmaTankovicI Služba za medicinu rada i sportsku medicinu
Načelnik službe

Dr. Alma Tanković, specijalista medicine rada
Tel: 00 387 32 449-488


 

II Služba za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom  za intervencije,
zdravstvenu zaštitu studenata

 


 
III Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Načelnik službe

Tel:   00 387 32  449-473; 449-472


dr Dizdarević AzraIV Konsultativno specijalistička služba medicine rada sa
dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve
radnog mjesta
Načelnik službe
dr Dizdarević Azra spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije
Tel: 00 387 32 449-487


Smriko Dževada, dipl. pravnik 
V Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Rukovodilac službe
Smriko Dževada, dipl. pravnik
Tel:   00 387 32  449-463Adis BarucijaVI Služba za ekonomsko, komercijalno i finansijsko poslovanje
Rukovodilac službe
Adis Baručija, dipl. ecc
Tel: 00 387 32 449-464

 


 

 

Sunday the 25th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK