II SLUZBA ZA OPCU ZDRAVSTVENU ZASTITU SA BLOKOM ZA INTERVENCIJE, ZDRAVSTVENU ZASTITU STUDENATA

Print


Načelnik službe

Tel:


Zaposlenici i kontakt:

Ambulanta opće medicine - Dr Zorica Ubiparip - kontakt 032 449 467

Studentska ambulanta - Dr Adela Halilović - kontakt 032 449 467

 

Djelatnost službe i organizacioni oblici

U okviru Službe vrše se:

  • brze intervencije kod povreda na radu i akutnih stanja za rad i radnu patologiju,
  • usluge primarne zdravstvene zaštite.
  • usluge organiziranja i provodjenja kurseva za prvu pomoć i sanitarni minimum.


Služba ima slijedeće organizacione cjeline:

  1. Ambulantu za opću zdravstvenu zaštitu radnika
  2. Ambulantu za studente
  3. Medicinske intervencije
  4. Kartoteku-arhivu
Saturday the 1st. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK