I SLUZBA ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU

Print

Tanković dr AlmaNačelnik službe
Dr. spec. med. rada Alma Tanković

Tel: 00 387 32 449-488Zaposlenici i kontakt:

U Službi rade slijedeći doktori specijalisti medicine rada:

 
Djelatnost službe i organizacioni oblici

Primarna djelatnost Službe je obrada zaposlenih i radnih mjesta sa posebnim uslovima rada u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima i Popisom rizika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. /Sl.list SRBiH 2/91/

Služba je organizirana u slijedećim cjelinama:

1. Statistička analiza i obrada podataka na radu, apsentizam, profesionalne bolesti u vezi sa radom

2. Odjeljenje za specifičnu zdravstvenu zaštitu koje se sastoji od:


U okviru navedenog Odjeljenja vrše se slijedeći ljekarski pregledi:


Za obavljanje navedenih usluga Zavod ima

POSEBNA RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I USLOVE:


3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju i ocjenu radne sposobnosti/prevencija profesionalnih oboljenja i timska obrada i priprema za IK/ i higijenu rada sa slijedećim cjelinama:


U Odjeljenju koje vodi Karić dr Muris, klinički toksikolog-specijalista medicine rada, zaposleni su i stručni saradnici:  


U okviru navedenog Odjeljenja već duži niz godina obavjaju se slijedeće aktivnosti:


Ispitivanje fizičkih štetnosti obuhvata mjerenje:


a  ispitivanje hemijskih štetnosti obuhvata sljedeća mjerenja:


Posebno naglašavamo novu aktivnost Odjeljenja na segmentu toksikologije-nauke o štetnostima i promjenama ljudskog organizma koje izazivaju hemijski agensi kao što su: industrijski otrovi, alkohol, droge, lijekovi i slično.

Ista se sastoji u identifikaciji hemijskih štetnosti, analizi efekata istih, te liječenju osoba koje su bile pod uticajem nekih od navedenih štetnosti.

Zavod raspolaže neophodnom opremom za toksikološka ispitivanja koja je u sklopu Službe za laboratorijsku dijagnostiku-Toksikološki laboratorij.